Napięcie akumulatora 12V

Każdy sprawny akumulator powinien mieć odpowiedni poziom napięcia, który może być różny w zależności od rodzaju akumulatora. Napięcie akumulatora 12V powinno mieścić się w granicach od 12,6 do 12,8V.  Taki poziom powszechnie uznaje się za prawidłowy, jednak zdarzają się również inne teorie.

Napięcie akumulatora 12V

Według niektórych źródeł za prawidłowe można również uznać napięcie w granicach od 12,5 do 12,6V. Rozbieżności te mogą jednak wynikać z prowadzenia badań na różnego rodzaju akumulatorach. Nie mniej jednak wszystkie źródła zgodnie głoszą, że napięcie powinno być większe, niż wskazuje na to sama nazwa konkretnego urządzenia. 

Napięcie akumulatora 12V – pomiar

Pomiar napięcia można oczywiście wykonać samodzielnie, za pomocą multimetra. To urządzenie, które zawiera między innymi woltomierz. Wykonanie pomiaru pomorze skutecznie ocenić stan akumulatora. 

Jeśli napięcie wynosi mniej niż dolna granica 12,5V to z pewnością akumulator jest w jakimś stopniu rozładowany. Jako granicę krytyczną, która oznacza całkowite rozładowanie się akumulatora, uznaje się poziom 10,5V. 

4,7/5 - (3 votes)

Zobacz także